Carrara Fog 002

NERI-6630004-GL

  • Mã: NERI-6630004-GL
  • Danh mục:
  • Bề mặt: Bóng kính
  • Kích thước:
  • Ứng dụng: Lót sàn
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất xứ: Ấn Độ

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6630004 Gl
Kích thước:  600 x 600 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn
Mã sản phẩm:  NERI-6630004-GL