Bianco Stone

NERI-6630001-GL, NERI-6123004-GL

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6630001 Gl
Kích thước:  600 x 600 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn
Mã sản phẩm:  NERI-6630001-GL
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6123004-GL
Neri 6123004 Gl