30146s

NERI-6126001-SA

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6126001 Sa
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Siêu mịn
Ứng dụng:  Lót sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6126001-SA