Grande Valor Prima Perla Onyx FP

NERI-6123012-GL

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6123012 Gl (2)
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6123012-GL