Grande Karnis Crema FP

NERI-6123009-GL

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6123009 Gl
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6123009-GL