Grande Beam Onyx FP A.B

NERI-6123008-GL

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6123008 Gl (1)
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6123008-GL