New Carrara

NERI-6123005-GL

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6123005 Gl
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Bóng kính
Ứng dụng:  Lót sàn
Mã sản phẩm:  NERI-6123005-GL