Tiger Black

NERI-6122001-HG

MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Neri 6122001 Hg
Kích thước:  600 x 1200 mm
Bề mặt:  Siêu bóng
Ứng dụng:  Lát sàn, Ốp tường
Mã sản phẩm:  NERI-6122001-HG